Obchodní podmínky

Spk-Computers

SERVISNÍ PODMÍNKY A JAK TO PROBÍHÁ V PRAXI ?

Technik přijede vždy k Vám domů a provede diagnostiku zařízení, přičemž jednodušší závady vyřeší na místě.

OPRAVA U ZÁKAZNÍKA – REALIZACE :

Výjezd technika k zákazníkovi je obvykle týž den, ve kterém došlo k nahlášení závady. Není-li možné závadu odstranit na daném místě (např. nezbytná výměna klíčových součástí hardware apod.), bude předmětné zařízení po konzultaci se zákazníkem odvezeno na provozovnu, opraveno a následně přivezeno.

SERVISNÍ PODMÍNKY :

 1. těmito servisními podmínkami se řídí práce prováděné jako servisní práce a opravy.
 2. při zadání zakázky vystaví servisní technik „Zakázkový list“. Součástí zakázkového listu je vymezení předmětu zakázky, termín dokončení zakázky a předběžná cena zakázky.
 3. cena zakázky sestává ze tří položek, ceny za identifikaci závady, ceny za opravu a ceny za náhradní díly. V případě, že zákazník odmítne provedení opravy ve fázi identifikované závady, bude požadována úhrada za poskytnou službu, tj.identifikace závady jednotný poplatek ve výši 300,-Kč. Jedná se o kompenzaci vzniklých nákladů při diagnostice závady.
 4. zákazník akceptuje překročení předběžné ceny zakázky maximálně o 20%. Pokud dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší o více než 20% než bylo dohodnuto, oznámí toto zákazníkovi a počká na jeho schválení. Dobou, po kterou se čeká na schválení zvýšení ceny zakázky, se prodlužuje termín dokončení. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 19% a nezahrnují cenu zboží a spotřebního materiálu.
 5. na výrobky dodané v rámci provedených oprav či servisních prací se poskytuje záruka dle Občanského, resp. Obchodního zákoníku, zpravidla 24 měsíců. Na provedené opravy a servisní služby je poskytována záruka 3 měsíce.
 6. místem záruční opravy je prodejna(provozovna), kde byl výrobek zakoupen(opraven). Pokud zákazník potřebuje provést opravu v místě, účtuje se pouze doprava.
 7. u zákazníků, kteří mají sepsánu servisní smlouvu, se ceny řídí touto smlouvou.

1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:
 • prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
 • kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
 • specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
 • množství požadovaných kusů produktů
 • vybraný způsob platby
 • požadovaný termín dodání zboží
 • adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

2. Cena zboží a dodání

 • Cena zboží - Je uvedena u každé položky v e-shopu ( stolní počítače, příslušenství a software ), pokud není uvedeno jinak např. bazary a jiné reklamní inzerce. Pokud cena uvedena není, tak je dostupná na vyžádání. Cena uvedená v e-shopu je konečná a nejsou k ní připočítány žádné další skryté poplatky. Provozovatel není plátce DPH, proto tato daň z nákupu již nelze odečíst.
 • Cena dopravného – Pokud není předem uvedeno jinak, je cena poštovného a balného stanovena na 100 – 250 kč v závisloti na váze a rozměrech přepravovaného balíku, formě platby a zvolené zásilkové společnosti (možnost využít služby České Pošty, přepravní společnosti DPD, PPL, naše vlastní služby přepravy).
 • Prodávající rozváží a instaluje STOLNÍ PC SESTAVY v místě Šumperka (okolí 10 km) zcela zdarma přímo k zákazníkovi – na vyžádání. V případě, že kupující vyžaduje dodej zboží mimo kraj - je stanoven poplatek na každý km uvedený v úvodní části e-shopu http://www.spk-computers.cz/doprava-kontakt.
 • Platby za zboží – Platby je možné uhradit předem na bankovní účet ( FIO banky ), dobírkou České Pošty při převzetí balíku, nebo hotově při osobním převzetí zboží. Veškeré informace o platně a způsobu úhrady budou uvedeny na faktuře.
 • Změna cen je vyhrazena. Pokud nabízené zboží na e-shopu již není fyzicky skladem na prodejně, a prodávající nemůže dodat stejné zboží za nabízenou cenu, může objednávku zrušit, případně kupujícímu nabídnout jiný díl, nebo jinou cenu.
 • Při dražších objednávkách ( stolní počítače a příslušenství nad 6 000 kč ) je požadována záloha ve výši 30% z celkové hodnoty zboží.
 • Dodej zboží u stolních počítačů je 7 dní, pokud dodavatel nemá dostatečné množství dílů na skladě - dodej max 14 dní od objednání zboží.

3. Reklamace a záruční doba

 • Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád.
 • Záruční doba je zpravidla 24-měsíců s možností prodloužení o dalších 12 měsíců za příplatek, který sdělí prodávající kupujícímu na požádání.

4. Bezpečnost a ochrana informací

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

5. Strorno objednávky

 • Storno objednávky ze strany kupujícího:
  Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím telefonickým závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího:
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

6. Kontrola dodávky

 • Obsah dodávky je kupující povinnen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zasílku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až po několika dnech po převzetí, není možno brát ohled.